Naziv tvrtke:
Štasni d.o.o. PJ Virovitica
Sjedište tvrtke:
Vukovarska 9
33000 Virovitica
Pravna forma:
LF_DOO
Telefon:
+385 33 492 100
Fax:
+385 53 492 109
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
OIB:
96874956915
PDV-ID:
IBAN:
BIC
GISA broj: